Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží nabízené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí dobrými mravy a těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

2.1. Internetový obchod umožňuje kupujícímu zejména prohlížet a objednávat zboží pomocí nákupní aplikace našeho obchodu. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím objednávkového formuláře.

2.2. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje, vč. fotografií a vyobrazení uvedených na našich stránkách v katalogu, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců, popř. dovozců.

2.3. I když pečlivě ověřujeme informace dodané od výrobců a dovozců jednotlivých výrobků, nemůžeme ručit za vlastnosti těchto výrobků. Ručíme pouze za technickou bezpečnost námi nabízených výrobků.

2.4. Zavazujeme se, že svým zákazníkům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

2.5. Podmínkou pro naplnění platnosti internetové objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Tato doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

2.6. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

2.7. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata okamžitě do systému, potvrzení objednávky vám zašleme automaticky na uvedený e-mail. V případě nejasností vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

4.1. Vaši zadanou objednávku můžete zrušit telefonicky na telefonním čísle uvedeném v kontaktech.

4.2. Je-li kupujícím spotřebitel, má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

4.3. Je-li kupujícím fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

5. DODACÍ LHŮTY

Obvyklá dodací lhůta je 3-7 pracovních dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás informovat (telefonicky nebo e-mailem) a navrhneme nejbližší reálný termín dodání zboží. V tomto případě je termín dodání dle dohody obou stran.

6. DOPRAVA

Prodávající doručí zboží prostřednictvím smluvního přepravce: (PPL nebo Česká pošta). Zboží bude následně doručeno dle expedičních lhůt přepravce.

PPL - běžně následující pracovní den od převzetí zásilky od prodávajícího.

Česká pošta - běžně následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího.

Osobní odběr - nakupující si může vybrané zboží objednat objednávkovým formulářem za účelem jeho nákupu v kamenné prodejně (sklad firmy DABOX spol. s r.o. Šenovská 543/101 716 00 Ostrava - Radvanice, Areál Teplotechny). Objednané zboží bude prodávajícímu k dispozici k zakoupení v kamenné prodejně po dobu 5 pracovních dní ode dne převzetí objednávky prodávajícím. Je-li objednané zboží skladem na prodejně, je toto zboží na prodejně dostupné standardně 24 hodin od okamžiku převzetí objednávky prodávajícím. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího, na takovou koupi zboží se nevztahují obchodní podmínky internetového obchodu. Kupní smlouva se v takovém případě řídí obecnými právními předpisy, popřípadě obchodními podmínkami prodávajícího platnými pro nákup zboží v příslušné provozovně.

7. PLATBY

7.1. Platba v hotovosti na prodejně - platba v hotovosti za objednané zboží při jeho převzetí na prodejně.

7.2. Platba v hotovosti za dobírku - platba v hotovosti za objednané zboží při jeho předání kurýrem nebo poštovním doručovatelem.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční a reklamační podmínky na prodávané zboží se řídí Obchodním zákoníkem České republiky.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Provozovatel:

DABOX spol. s r. o.
Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava - Radvanice (areál Teplotechna Ostrava a.s.)

42867819, DIČ CZ42867819

Společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1617.

T +420 596 232 145, 596 232 156 sekretariát
T +420 596 232 155, 596 232 154 sklad
F +420 596 232 127 sekretariát, +420 596 232 150 sklad
E dabox@dabox.cz, sklad@dabox.cz

GPS 49.817849,18.319627

Tel.: +420 596 225 283
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky