Naše cíle

Životní prostředí

 • Rozvoj energeticky úsporných výrobních procesů
 • Zvýšení poměru využívaných obnovitelných zdrojů energie
 • Zlepšení kompatibility činností s cirkulární ekonomikou
 • Snížení produkce CO2 o 30% do roku 2030

Správa

 • Dodržování všech právních předpisů
 • Dodržování Kodexu chování
 • Nulová tolerance vůči podvodům úplatkům a jednání v rozporu se zásady hospodářské soutěže

Cirkulární ekonomika

 • Udržitelné, recyklovatelné materiály
 • Opětovné použití odpadu
 • Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a světelných zdrojů
 • Třídění odpadů
 • Používání vratných obalů

Zaměstnanci

 • Bezpečnost a ochrana zdraví.
 • Vývoj a výkon zaměstnanců.
 • Získávání a udržování talentů.
 • Zvýšení rozmanitosti a rovnosti příležitostí.
 • Spokojenost zaměstnanců

Zákazníci

 • Zkušenosti a spokojenost zákazníků. 
 • Kvalita a bezpečnost produktů.

Dodavatelé

 • Odpovědnost v dodavatelském řetězci.
 • Zvýšení udržitelnosti v dodavatelském řetězci
Tel.: +420 596 225 283
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky